Balošana tiks slēgta šodien, 14. augustā plkst 16:00.