Konkursa „ Miss Dimanta foto 2018” un “Miss Scuba Latvia 2018” noteikumi.

1. Konkurss „Miss Dimanta foto 2018” un “Miss Scuba Latvia 2018” (turpmāk tekstā Konkurss) ir skaistuma
konkurss intelektuālām sievietēm, kas vecākas par18 gadiem. Konkursam ir divas galvenās balvas :
1.1. Juveliera pagatavota oriģināla dizaina kaklarota no zelta, sudraba un dimantiem, to saņem pretendente,
kura finālā atklātā balsojumā ieguvusi visvairāk sarīkojumā klātesošās publikas balsu.
1.2. Apmaksāta dalība starptautiskajā skaistuma konkursā „Miss Scuba” Malaizijā, Kota Kinabalu, kuru
saņem organizācijas komitejas veidotas žūrijas izvēlēta pretendente. Daivinga sertifikāts tiek uzskatīts par
priekšrocību.

2. Konkursu organizē un ikdienas vadību nodrošina speciāli izveidota Nodibinājuma Organizācijas komiteja, kurā
darbojas pilnvaroti pārstāvji no nodibinājuma “Par kvalitatīvu mūžizglītību un veselīgu dzīvildzi” un reģionālās
atlases vadītāji, kas kontrolē Konkursa norises likumību, izskata pretenzijas, izvērtē noteikumu ievērošanu.
3. Konkursa atlases kārta norisinās no 19.05.2018. līdz 05.08.2018., balsošana mājas lapā par pretendentēm no
07.08.2018. līdz 20.08.2017, fināls noslēdzas ne vēlāk kā 30.09.18.
4. Konkurss norisinās pēc sekojošiem noteikumiem:
a) pretendentu atlasei tiek organizētas speciālas atlases foto sesijas Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Bauskā, Jelgavā,
Siguldā, Tukumā, Ventspilī, Valmierā, Madonā, Gulbenē, Balvos, Krāslavā, Daugavpilī, Jēkabpilī,
Rēzeknes novadā un/vai citās Latvijas pilsētās un novados pēc Organizācijas komitejas apstiprināta
grafika. Atlases foto sesiju norises vietas var tikt mainītas pēc Organizācijas komitejas lēmuma par to
informējot konkursa mājas lapā un facebook kontā,
b) pretendentes atlases laikā aizpilda anketu, paraksta šos noteikumus, tiek nofotografētas uz vienāda fona
tērpā un vizuālajā tēlā, ko patstāvīgi izvēlējušās un izveidojušas pretendentes,
c) Organizācijas komitejas pieaicinātam stilistam atlases kārtā ir konsultatīvas tiesības,
d) pretendentu fotogrāfijas tiek ievietotas interneta lapā www.missdf.lv .Organizācijas komitejai ir tiesības
neizvietot internetā fotogrāfijas, kas neatbilst konkursa noteikumiem un mērķiem.
e) finālistu noteikšana notiek ar interneta balsojuma palīdzību interneta lapā www.missdf.lv ar noteikto
ierobežojumu- 1balss no vienas IP adreses 24 stundu laikā.
f) balsošana ir organizēta atlases grupās pēc atlases foto sesijas vietas,
g) Finālam tiek izvirzītas 2 pretendentes no katra novada Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas
reģiona (kopā 10 finālistes):
– viena pretendente no katra novada un Rīgas reģiona ar lielāko balsu skaitu interneta lapas
www.missdf.lv profilā ( t.i.kopā 5 finālistes pēc interneta balsošanas rezultātiem). Balsošana
noslēdzas 20.08.18. plkst.24.00.
– otra pretendente no katra novada un Rīgas reģiona pēc „Miss Scuba International” atlases
kritērijiem un izveidotās žūrijas balsojuma rezultāta ( kopā 5 finālistes pēc žūrijas balsojuma
rezultātiem)
– Nodibinājuma organizācijas komitejai saskaņojot ar žūriju ir tiesības palielināt finālistu skaitu,
ņemot vērā atlases vietu un dalībnieču skaitu.

h) Fināla uzvarētājas noskaidro atklātā sarīkojumā, uz kuru uzaicināti pašvaldību pārstāvji no atlases vietām,
konkursa sadarbības partneri un atbalstītāji, mēdiju pārstāvji, organizācijas komiteja un žūrija. Sarīkojums
notiek ne vēlāk kā līdz 30.09.2018.
i) Fināla uzvarētāju noteikšanai tiek vērtēti – dalībnieces intervija, pārstāvētā novada prezentācija, ekoloģijas
jautājumu zināšanas, talantu izpausme un lielformāta fotogrāfija, kopējais tēls.

5. Pretenzijas vai ierosinājumus par konkursa norisi var iesniegt rakstiski missdimantafoto@gmail.com. Tās tiks
izskatītas 7 dienu laikā.
6. Konkursa mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, ekoloģijas nozīmi, augstus morāles principus. Konkursa
finālistes un Organizācijas komiteja slēdz vienošanos par līdzdalību labdarības pasākumos, konkursa pašreklāmā
un citām savstarpējām saistībām.
7. Konkursā var piedalīties pretendentes, kas piekrīt konkursa noteikumiem un ir parakstījušas vienošanos par dalību
konkursā.
8. Organizācijas komitejai ir tiesības mainīt un precizēt konkursa noteikumus, par to informējot visas dalībnieces, lai
sasniegtu konkursa mērķus.